nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

Avgifter 2016

AOPA svarar TSL på remiss gällande avgifter.

Läs mer>>

Bra nyheter från EASA

Basic regulation, EC 216/2008, definierar EASA:s uppdrag

Läs AOPA:s remissvar >>


Uppflygning med utländskt certifikat

Läs mer>>

Ny Instrument Rating

Efter en lång process är den nu här för PPL-piloter

Läs mer>>

Välkommen till AOPA Sweden

ÅRSMÖTE 2017

Lördagen 2017-04-22 kl. 11:00 håller AOPA-S årsmöte med efterföljande flygprogram hos Hässlö Flygförening Hässlögatan 10, Hässlö flygplats ESOW, Västerås.

Passa på att ta en flygtur till ESOW     ** Ingen landningsavgift **

Läs mer här>>


EU-medel för uppgradering till 8,33 radioapparater

Ett konsortium under ledning av IAOPA Europa och flygkonsultföretaget Helios har ansökt om EU-medel för minska kostnaderna vid utbyte av radioapparater till det nya 8.33 kHz kravet. Alla luftfartygs- och flygfältsoperatörer inom allmänflyget (GA) uppmanas att registrera sig för att sedan kunna ansöka om återbetalning.

Läs mer här>>


IAOPA-EUR har sedan den första januari ny ordförande

Läs mer här>>


Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna

AOPA-S har svarat på remissen genom Niklas Larsson.

>>Läs mer här


Svensk flygstrategi – workshop på Näringsdepartementet - del 2

25 februari samlades AOPA-S och den svenska flygbranschen återigen hos Näringsdepartementet för att fortsätta arbetet med framtagandet av en svensk flygstrategi.

Läs mer här>>


Nya regler innebär förändringar för CAMO och verkstäder

AOPA Sweden har sammanställt information för CAMO och verkstäder i samband med de nya underhållsreglerna som vi tidigare informerat om. Dela gärna informationen med din verkstad för att hjälpa dem i övergången.

Läs mer här>>

Hämta dokumentet som pdf>>


Nya luftvärdighetsbestämmelser för EASA-luftfartyg

AOPA-s har gjort en sammanfattning av de nya bestämmelserna för luftvärdighet gällande EASA-luftfartyg som opereras enligt reglerna för icke-kommersiell luftfart.

Läs här>>

Logga-Arsmote-2017.JPG

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

Novemer 2017

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2017 AOPA Sweden