nylog-5.gif

 

                                                                    

Information | Årsmöte |

    

   

  AKTUELLT

Dokumentarkiv

Här kan medlemmar ladda ner information och dokument. Sidan är under uppbyggnad och kompletteras kontinuerligt. Klicka på rubriken för ned-laddning som Word- eller pdf-dokument.

STADGAR

AVTALSMALLAR
Som en service till medlemmarna i AOPA –Sweden finns här förslag på avtal att användas vid olika situationer såsom flygplansköp, samägande och annat. Förslagen skall användas på så sätt att de ligger till grund för ett avtal mellan parterna men att man givetvis skall anpassa avtalet efter varje situation. Det kan även vara bra att användas på sätt att respektive part vet vad man skall tänka på och undersöka närmare. Förslaget är tänkt att det skall vara en jämn avvägning mellan respektive part och att man således har tagit hänsyn till varje parts särskilda intressen. För ytterligare information och frågor går det bra att kontakta advokat Fredrik Brandel, Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm, tel 08-679 80 90.

KÖPEAVTAL FLYGPLAN

SAMÄGANDEAVTAL FLYGPLAN

HYRESAVTAL FLYGPLAN

HYRESAVTAL HANGAR

CAMO - KONTROLLERAD MILJÖ

CAMO - OKONTROLLERAD MILJÖ

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden