nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

Lär Dig flyga - Att ta flygcertifikat

Funderar Du på att ta flygcertifikat? Att själv kunna flyga bjuder på många fantastiska upplevelser och en oöverträffad frihetskänsla. Att själv kunna flyga i eget eller hyrt flygplan är också ett mycket effektivt sätt att resa, privat eller i tjänsten. I Sverige finns det flera hundra privatägda mindre flygplan och flygplan som av flygklubbar hyrs ut till sina medlemmar.

Hur kan jag lära mig flyga och ta ett privatflygcertifikat?

PRIVATFLYGCERTIFIKAT - PPL

Det första steget som pilot är att ta ett privatflygcertifikat (Private Pilot License, PPL). Med ett sådant får Du flyga med mindre flygplan enligt de s.k. visuellflygreglerna (VFR) d.v.s med uppsikt utåt i bra väder. Certifikatet kan sedan byggas på med behörighet att flyga i mörker och enligt instrumentflygreglerna (IFR) som ökar användningen av eget flyg under olika väderbetingelser. Med ett PPL får man även flyga med passagerare, men det får inte ske kommersiellt d.v.s. att Du tar betalt.

LÄKARUNDERSÖKNING

Innan man påbörjar utbildningen måste man göra en flygmedecinsk undersökning . Syftet är att säkerställa att den blivande piloten uppfyller de medicinska kraven som ställs. Läkarundersökningen görs hos en av Transport-styrelsen auktoriserad flygläkare. 

TEORIUTBILDNING

Den teoretiska utbildningen kan lämpligen göras parallellt med den praktiska. Den omfattar ämnen såsom luftfartssystemet och säkerhetsstandarder, lagar och regler, aerodynamik, meteorologi, navigation, prestanda och färdplanering samt radiotelefoni. En komplett teoriutbildning omfattar ca 120 timmars lärarledd undervisning.

PRAKTISK UTBILDNING

Det går alldeles utmärkt att påbörja den praktiska utbildningen

under tiden som du läser teorin. Den praktiska utbildningen inne-fattar många olika moment, alla för att du ska bli en omdömesfull och säker pilot. Du måste ha skolat minst 45 timmar och ha blivit godkänd på den teoretiska examinationen innan uppflygningen. De 45 timmarna innefattar 10 timmar övervakad ensamflygning, 25 timmar i dubbelkommando. De resterande 10 timmarna sprids enligt flyglärarens bedömning. Minst 5 timmar av övervakad ensamflygning måste genomföras som distansflygning, varav minst en långdistansflygning på 150 nautiska mil (ca. 280 km).

Teorin är avklarad, flygtidskraven är uppfyllda, skolchefen anser att du är redo – då är det dags att genomföra det sista momentet i din utbildning, nämligen flygprovet. Det genomförs inför en av Transportstyrelsens kontrollanter. Det innefattar ett muntligt förhör för att kontrollera dina kunskaper avseende flygregler, planering, metrologiska förhållanden, säkerhetskontroll av flygplanet med mera.

Under flygningen kommer ett antal obligatoriska övningar att genomföras och kontrollanten observera dina färdigheter. Efter godkännande sänds protokollet till Transportstyrelsen och inom

några dagar får Du certifikatet. Kontrollanten kan även utfärda ett interimsbevis på plats, så att Du direkt kan komma upp i luften.

VAD KOSTAR DET?

En komplett utbildning till ett privatflygarcertifikat (PPL) kostar drygt 100 000 kronor. Numera finns inga krav på att man ska flyga ett visst antal timmar för att behålla certifikatet. Detta har ersatts med att man vartannat år gör en kontrollflygning med en flyglärare eller, om man flugit mindre än 12 timmar det senaste året, med en kontrollant från Transportstyrelsen.

VART VÄNDER MAN SIG?

Det finns ett stort antal flygklubbar i Sverige som erbjuder både den teoretiska och praktiska utbildningen till privatflygarcertifikat (PPL).

För mer avancerad utbildning, t.ex. till instrumentbehörighet eller kommersiellt certifikat finns i landet även ett antal större flygskolor.

​Flight Tranining Organisations (FTO)

En förteckning över dessa finns på Transportstyreslens hemsida

Länk till godkända flygskolor (Transportstyrelsens webplats)

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden