nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

Medlemsnyheter 

170213

NY ORDFÖRANDE FÖR IAOPA EUROPA

erb.jpg

IAOPA-EUR har sedan den första januari ny ordförande, eller Vice President, som den officiella titeln lyder.  Michael Erb från Tyskland har av IAOPAs ordförande Martin Baker också utsetts till Senior Vice President.  Detta innebär att Michael är ställföreträdande ordförande för hela IAOPA, med dess drygt 400 000 medlemmar i 76 länder.  Michael tog över efter Martin Robinson, AOPA-UK.

Michael är till vardags generalsekreterare i tyska AOPA, den tredje största AOAP förening i världen.  AOPA-DE organiserar 4 300 medlemmar, 60 företag, 70 flygklubbar samt 93 flygskolor, tillsammans representerar AOPA-DE 18 000 piloter.  Michael är redan involverad i flera befattningar inom EU och EASA som representant för IAOPA-EUR.

Michael började sin flygutbildning 1992 efter att ha avslutat sina studier inom Business Administration.  Han har nu ett EASA

PPL/IR, FAA CPL/IR  Michael har haft befattningar inom AOPA-DE och bankvärlden innan han 2001 utnämndes till nuvarande position inom AOPA-DE efter att ha erhållit en doktorsgrad efter sin avhandling “General Aviation in the Tension field between Economy and Ecology”.


131114

QBE har meddelat att de från den 1 januari 2014 stänger

sina flygförsäkringskontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

Personalen totalt 5 personer och också viss administrativ  personal kommer att permitteras. För AOPAmedlemmarna betyder detta att gällande försäkringar tecknade under 2013 kommer att hållas gällande fram till förfallodagen i 2014. Försäkringarna kommer sedan att förnyas i annat bolag. De som tecknat försäkring via mäklare kommer att få förnyelseförslag från mäklaren. De som tecknat försäkring direkt kommer att få förnyelseförslag från ett annat försäkringsbolag till vilket QBE lämnar över beståndet. Vilket detta försäkringsbolag blir är ännu inte meddelat. Förhandlingar pågår med ett antal bolag som alla  inte tillhör den etablerade kretsen av flygförsäkringsbolag i Norden.

 

Den Nordiska General Aviationmarknaden har de sista två åren gett förluster i QBEs portfölj i Danmark, Norge, Finland men inte i Sverige och Island. Man har gradvis skärpt villkoren och höjt premiesatserna för de olika marknaderna som är ganska olika.

QBE har tecknat all typ av flygförsäkring från Segelflyg, ultralätt till klubbflyg, kommersiellt flyg, business jets och helikoptrar.

Man flyttar nu från den nordiska marknaden och koncentrerar sig på flygaffär från den engelska marknaden.

QBE hade  genom mig som mäklare ett avtal för AOPA-medlemmar som medger vinstandel till AOPA och en direktrabatt till AOPAs medlemmar. AOPA Sweden arbetar för att förbättra och förnya  ett sådant avtal  öppet för alla medlemmar. Förslag för en gruppförsäkring kommer att presenteras till medlemmarna inom kort.

Sammanfattningsvis:

Försäkringsverksamhet är som bekant reglerad i lag och kontrolleras av Finansinspektionen. QBE kommer att svara för sina gällande åtaganden till dess respektive försäkring löper ut och alla skador är reglerade. Kunden får när gällande QBE-försäkring löper ut söka nytt försäkringsskydd. QBE förhandlar med andra försäkringsbolag för att ta över dessa förnyelser. Ingen försäkringstagare kommer att lämnas  utan möjlighet att ersätta sitt  försäkringsskydd hos annat bolag. Villkoren kommer dock att vara annorlunda.

Alla AOPAmedlemmar kommer att kontaktas av mig för information och erbjudande att teckna ny försäkring.

AOPA arbetar för att erbjuda alla sina medlemmar ett effektivt och ekonomiskt försäkringsskydd.

 

Stig Aggevall

Universal Life Försäkring,

av Finansinspektionen Godkänd Försäkringsmäklare

mail stig.aggevall@universallife.se

mobil +46 70 645 02 52

 

Stig Aggevall


Nya medlemsavgifter 2011

 AOPA-sweden är föreningen där Du får betalt för att vara med!
Våra medlemsförmåner gör det direkt lönsamt med ett medlemskap

 

 AOPA-Sweden eftersträvar bl.a. rejält sänkta kostnader för allmänflyget i alla dess former. Genom en låg medlemsavgift som samtidigt ger flerdubbelt tillbaks i form av medlemsförmåner så lever vi som vi lär.   Läs mer om medlemsförmånerna>>

 

 Medlemsförsäkringen är nu avsevärt förbättrad och består av två delar. Både olycksfalls och livförsäkring med efterlevandeskydd.
De gäller både när du spakar eller åker i ett luftfartyg oavsett art. Men inte bara när du flyger utan även all övrig tid, dygnet runt vad du än har för dig. En närmare studie av villkoren för din hem- olycksfalls- eller livförsäkring visar oftast att den inte alls gäller när du spakar ett luftfartyg. Skulle det värsta hända så betalas dessutom ett icke oansenligt belopp ut till närmast anhörig eller annan av dig angiven förmånstagare. Försäkringarna gäller tills du fyllt 65 år, olycksfallsförsäkringen gäller dessutom ända tills du fyllt 70. Tack Bengt Eklund som förhandlat fram denna utomordentligt fina medlemsförsäkring (värde 1500-2500kr).   Mer om försäkringen >>

 

 

 

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden