nylog-5.gif

 

                                                                    

| Internationellt | Vår vision | SPAF

    

   

  AKTUELLT

AOPA-Swedens Organisation och Styrelse

               AOPA:s styrelse 2019

Namn

Position

Sitter till

 Årsmöte -19

Lennart Persson

Ordförande

2020

Omval

Max Hasselblatt V.ordförande 2020

Edor Boström

Sekreterare

2021

Omval

Robert Wagner

Skattmästare

2021

Nyval

Lars Alsterqvist

Ledamot 1

2021

Omval

Niklas Larsson

Ledamot 2

2020

 

Fredrik Brandel

Ledamot 3

2021

Omval

Bengt Melkersson Ledamot 4 2020

Andrew Gratton

Ledamot 5

2021

Omval

Staffan Eriksson

Suppleant

2020

Nyval

Thomas Alexandersson

Suppleant

2020

Nyval

Christer Wretlind Suppleant 2020 Nyval

Samtliga styrelsemedlemmar kan enklast kontaktas via e-post. Adressen är: förnam.efternamn@aopa.se

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden