nylog-5.gif

 

                                                                    

| Internationellt | Vår vision | SPAF

    

   

  AKTUELLT

AOPA-Swedens Organisation och Styrelse

               AOPA:s styrelse 2017

Namn

Position

Sitter till

 Årsmöte -17

Lennart Persson

Ordförande

2019

Omval

Max Hasselblatt

V. Ordf

2018

Fyllnadsval

Edor Boström

Sekreterare

2019

Omval

Jimmy Ahlgren

Kassör

2018

 

Lars Alsterqvist

Ledamot 1

2019

Omval

Niklas Larsson

Ledamot 2

2018

 

Fredrik Brandel

Ledamot 3

2019

Omval

Bengt Melkersson

Ledamot 4

2018

 

Andrew Gratton

Ledamot 5

2019

Nyval

Nils-Erik Hahn

Suppleant

2018

Omval

Boris Haid

Suppleant

2018

Omval

Erik Bodin

Suppleant

2018

Nyval

Samtliga styrelsemedlemmar kan enklast kontaktas via e-post. Adressen är: förnam.efternamn@aopa.se

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden