nylog-5.gif

 

                                                                    

    

   

  AKTUELLT

Om AOPA-Sweden

AOPA-Sweden (tidigare SPAF) är en ideell organisation som verkar för sina medlemmar som är piloter eller flygplans-ägare.

Se filmen om hur det började en gång på 60-talet

Vi formar, uttrycker och framför viktiga positioner för att främja Allmänflygets ekonomi, säkerhet, användbarhet och popularitet.

AOPA-Sweden är en politiskt obunden organisation. Vår finansiering sker via medlemsavgifter och till skillnad från andra organsiationer och föreningar har vi inga externa bidrag.

På ideell basis arbetar vi för nationella och internationella förbättringar mot onödiga, krångliga  och fördyrande besträmmelser som drabbar  allmänflyget.  Vi bevakar remisser och uppvaktar politiker.

da42_1-2.jpg

Angelägna och aktuella frågor är bl.a.:

  • Reducering av flygplatskapaciteten i Stockholsregionen i och med Barkarbys stängning samt tillgänligheten och kostnader på våra trafikflygplatesr ute i landet.
  • Införandet av kostsamma krav på utrustning som inte bidrar varken till säkerheteten eller effektiviteten för allmänflyget.

Över gränserna arbetar vi med andra AOPA organisationer inom EU och internationellt.

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden