nylog-5.gif

 

                                                                    

Flygplatser | Transportstyrelsen | Flyghorisont | EASA |

    

   

  AKTUELLT

 Rädda Allmänflyget 

20110926

Gör en insats för allmänflyget i Sverige!

Vill du hjälpa till?
Var med i en grupp som undersöker vart i EU vi skall flytta cert och flygplansregistrering.

Uppdrag
Kartlägga kostnader och eventuella andra förutsättningar för Svenska piloter och flygplansägare att flytta sitt certifikat och/eller sin flygmaskin till ett annat lands register.

Den (de) som åtar sig uppdraget arbetar i AOPAs namn och kan utnyttja våra systerorganisationer inom EU.  Kontakta mig för närmare information: lennart.persson@aopa.se

Bakgrund

EU har beslutat att den fria rörligheten också skall gälla flygplan och certifikat. Från och med april 2012 blir det möjligt att flytta sin flygmaskin till, exempelvis, Polskt register och att, som svensk, flyga med kanske ett Estniskt certifikat i Sverige.

Detta får konsekvenser för val av CAMO och hur luftvärdigheten säkerställs. Hur Medicinskt intyg skall hanteras och flera andra frågor. Utöver de kunskaper som AOPA redan införskaffat vill vi nu belysa sakläget ytterligare genom att två projektgrupper (eller individer) som var och en för sig undersöker kostnader och andra förutsättningar för att dra nytta av denna möjlighet. De som gör utredningen har stor frihet att själva definiera ambitionsnivå och slutresultat.

AOPA ägnar nu avsevärda resurser på flera negativa beslut från Regeringen och från Transportstyrelsens Luftfartsavdelning (TSL) som får orimliga konsekvenser för allmänflyget i Sverige. Några exempel:

1.       Principerna för TSL:s finansiering skall ändras vilket medför väsentligt högre avgifter för allmänflyget.

2.       TSL har bestämt att flygplanstillverkarens ”Recommendations” skall gälla som krav. En av många absurda konsekvenser är att dörrlisten på PA28 måste smörjas av certifierad mekaniker en gång per månad.

3.       De senaste tio åren har TSL:s olika avgifter chockhöjts efter ändringar i den interna kostnadsfördelningen och sammantaget har t.ex. avgiften för PPL certifikat i snitt ökat med 16% per år. Avgifterna för teoriprov har mångdubblats o.s.v.

AOPAs styrelse har därför beslutat att konkret försöka hjälpa svenska piloter att utnyttja den nya möjligheten att välja bästa myndighet inom EU. Vi är också övertygade om att det bland våra medlemmar finns kunskap och erfarenhet som kan medverka till en varaktig förändring av hur allmänflyget behandlas i Sverige.

Vi ser naturligtvis också fram mot att delge Regering och TSL resultatet av utredningen och att diskutera förutsättningarna för att TSL kan ha kvar sin roll för svenskt allmänflyg.

Lennart Persson,

Ordförande, AOPA Sweden

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden