nylog-5.gif

 

                                                                    

Organisation | Internationellt | | SPAF

    

   

  AKTUELLT

Vår Vision för Allmänflyget

Den snabba utveckling inom motorer, instrument och flygplansskrov som tog fart på 1990 talet har inneburit en stark tillväxt för hela sektorn. I en nära framtid har en flygplats för allmänflyg blivit en allt viktigare angelägenhet för det lokala näringslivet. 

I det glest befolkade Sverige kommer därför stat, kommuner och myndigheter att måna om allmänflyget därför att det ger nya möjligheter för såväl tätort som glesbygd och högt värderad livskvalitet för många. Miljömässigt är påverkan på luft- och ljud- landskapsmiljö väl i nivå med andra trafikslag.

Allmänflyget används år 2025 som pålitligt transportmedel av mångdubbelt fler än vid sekelskiftet 2000. Allmänflyget står för effektiva transporter och fascinerande upplevelser och utgör basen för hela flygsektorn. 

 

 På sikt innebär detta att:

  • Mångdubbelt fler regelbundet använder allmänflyg som transportmedel. 
  • Antalet moderna, mer miljöanpassade allmänflygplan har ökat. Flottan förnyas i accelererande takt.
  • Antalet piloter har ökat väsentligt och en stor andel är kvinnor. 
  • Regler och bestämmelser främjar allmänflyget, - är skräddarsydda och kostnadseffektiva
  • Många nya företag i glesbygd är direkt relaterade till allmänflyg – inte minst inom upplevelseindustrin.
  • Användningen av bl.a. datalänk-, och satellitteknik har, till låg kostnad, ökat säkerheten. 
  • Många samhällstjänster, t ex miljöövervakning av sjötrafik, sköts effektivt av allmänflyget
  • Anpassad reglering och låga certifikatkostnader har inneburit fler och bättre utbildade piloter.
  • Flygplatser har samma syfte som vägar och annan infrastruktur – alltid tillgängliga – och huvudsakligen finansierade av allmänna medel.
  • Flera flygplatser är tillgängliga i sämre väder genom utnyttjande av satellitnavigering och anpassad reglering.

EclipsePanelLarge_000__12156_zoom.jpg

Logga-Arsmote-2018.jpg

IAOPA-3.jpg

Handla på nätet och hjälp AOPA

Logo-FH-small.jpg

1204p-cover-regular.jpg

AOPA Pilot

           AUGUSTI  2018

1204p-cover-regular.jpg

Den sanna bilden av Swedavia?

                                    AOPA Sweden | Linta Gårdsväg 5A, 168 74 Bromma | Tel. 08 29 50 00 | PG 35 10 05-4              © 2018 AOPA Sweden