Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och ber dig läsa denna integritetspolicy som handlar om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Du finner också information om dina rättigheter och vem du kontaktar vid frågor. Policyn gäller för dej som är medlem, köper produkter och tjänster av oss, besöker vår hemsida, kommunicerar via e-post eller andra kanaler, besöker våra konton på Facebook och övriga kanaler. När du är i kontakt med oss via våra e-postadresser behandlar vi de personuppgifter som rör ditt ärende. Om du besöker eller kommunicerar med oss via Facebook kan vi komma att ta emot information rörande din profil och den information du har på ditt Facebook-konto.

AOPA-Sweden, 802006-1233 är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.   

Personuppgifter och behandling av dem

Personuppgifter är all information som kan identifiera en person. Det kan vara namn, adress, personnummer men även IP-adress, geografiska koordinater eller en bild. Behandling av personuppgifter är allt som görs med personuppgifterna, det kan till exempel vara insamling, registrering, läsning, ändring, lagring, överföring, radering eller bearbetning.

Ändamålet och rättsliga grunden

Ändamålet för AOPA med registrering av personuppgifter är att erbjuda ett medlemskap i AOPA med dess fördelar i form av medlemsrabatter, olika förmåner, utskick av medlemstidningar och att kunna hantera fakturering och bokföring av medlemsavgifter samt donationer. AOPA har därvidlag som rättslig grund, gjort en intresseavvägning för att säkerställa att personuppgifterna hanteras enligt lag. När du lämnar uppgifter uppstår ytterligare en rättslig grund i form av avtal att vi får använda uppgifterna till att administrera ditt medlemskap. 

Vi samlar endast in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Vill du ändra adress eller andra uppgifter kan du meddela oss via vår e-postadress, ringa eller sända ett brev till boxadressen.

Överföring av uppgifter

Inga medlemsuppgifter säljs vidare. För att kunna utnyttja rabatter i Europa kan personuppgifter komma att överföras till leverantörer som erbjuder medlemmarna rabatter vid köp. Avsikten är att leverantören ska kunna verifiera att personen som vill nyttja rabatten är medlem och således har rätt till rabatten. Vår avsikt är att minsta möjliga antal uppgifter överförs till att endast omfatta medlemsnummer och namn. 

Överföring till tredje land

För de medlemmar som har tillägget med den amerikanska tidningen AOPA Pilot görs överföring av medlemmens personuppgifter såsom namn och adress till den amerikanska AOPA-organisationen. För att kunna utnyttja rabatter hos leverantörer i USA kan personuppgifter komma att överföras. Avsikten är att leverantören ska kunna verifiera att personen som vill nyttja rabatten är medlem och således har rätt till rabatten. Vår avsikt är att minsta möjliga antal uppgifter överförs till att endast omfatta medlemsnummer och namn. 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att du ska kunna vara medlem i AOPA behöver vi dina personuppgifter. Vi behåller uppgifterna i medlemsregistret så länge som du är medlem. Dina personuppgifter kan trots att du inte längre är medlem finnas kvar i vårt bokförings- och faktureringssystem Fortnox enligt rättslig förpliktelse.  

Digitalt medlemskort via Cardskipper

AOPA-Sweden har Cardskipper som leverantör av digitalt medlemskort. Det innebär att medlemmarnas personuppgifter överförs till Cardskippers medlemsregister. AOPA har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Cardskipper. Det digitala medlemskortet laddas ner av medlemmen som en app. Vid installationen kan man välja att inte få push notiser. AOPA kommunicerar med medlemmarna via appen och skickar ut medlemsinformation, rabatter och erbjudanden från olika leverantörer. Avsändaren av meddelanden via notiser eller information i appen är AOPA.

Du har rätt att;

  • Få felaktiga personuppgifter rättade
  • Få dina uppgifter raderade med undantag för rättslig förpliktelse
  • Få veta hur länge dina uppgifter sparas av oss
  • Få registerutdrag med dina personuppgifter en gång om året kostnadsfritt. Begäran ska vara personligt undertecknad och skickad till vår adress nedan. Vi skickar utdraget till din folkbokföringsadress för att säkerställa att rätt person får uppgifterna.
  • Neka direktmarknadsföring
  • Lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.  

Cookies

Vår hemsida använder cookies. Genom att fortsätta använda vår hemsida godkänner du att vi använder cookies. De cookies vi använder kommer från vår webbplats men även från tredje part såsom Google Analytics. Vi sammanställer statistik via Google Analytics över antalet besök på hemsidan, vilka sökord och sökmotorer som används för att komma in på hemsidan, vilka sidor som besöks och liknande. Statistiken används till att förbättra hemsidan och underlätta för dej som besökare.

Du kan ändra din webbläsares inställningar om du vill blockera cookies.

Kontakt  

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss.

AOPA-Sweden, Box 3008, 122 03 Enskede

kansli@aopa.se

08-29 50 00

Ändring av vår integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar eller kompletteringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid att läsa på vår hemsida.