AOPA Internationellt

Organisation

The International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations, IAOPA är en ideell sammanslutning bestående av 73 självständiga , icke-statliga nationella allmänna luftfartsorganisationer varav AOPA-Sweden är organisationen i Sverige. Sammanlagt har vi över 470 000 piloter som flyger allmänna flygplan för affärs- och persontransporter som medlemmar. IAOPA har sedan mer än 30 år formellt sätt blivit erkänt som en internationell organisation som deltagit och representerat allmänflyget vid mer än hundratals viktiga internationella möten och därtill även mindre möten med paneler, arbetsgrupper och konferenser.

ICAO och IAOPA

International Civil Aviation Organization, ICAO är FN´s organ för internationell civil luftfart med uppgift att arbeta med internationell standard och policy gällande det civila flyget. Målsättningen är bland annat att öka säkerheten, kapaciteten och effektiviteten i flyget, minska miljöpåverkan och främja den ekonomiska utvecklingen. IAOPA är en av organisationerna som blir inbjudna till internationella möten och symposium. IAOPA har en representant placerad på ICAO´s huvudkontor i Montreal, Kanada.

Målsättning

  • Att internationellt underlätta för allmänflyget och dess fredliga syften genom att utveckla vänskap och förståelse internationellt samt att öka nyttan av allmänflyget som ett medel för person- och affärstransporter.
  • Att koordinera med andra internationella och nationella organisationer för att åstadkomma bättre förståelse för allmänflygets krav och främja medlemmarnas intressen.
  • Att uppmuntra genomförandet av planerade system, anläggningar, tjänster och rutiner för att främja flygsäkerhet, effektivitet och användbarhet för allmänflyget.

Läs mer om vårt internationella arbete och AOPA i andra länder

IAOPA - EUR International Aircraft and Pilot Association Europe

Här finns mycket intressant läsning och nyheter från IAOPA´s verksamhet i Europa.

AOPA - USA

Världens största portal för allmänflyget. Premium-medlemmar i AOPA-Sweden kan logga in här och ta del av massor av matnyttig information i medlemssektionen.

ASF - AOPA Air Safety Foundation

AOPA´s egen flygsäkerhetsorganisation med artiklar och råd om säkerhetsfrågor, interaktiva utbildningsprogram, statistik och annan flygsäkerhetsinformation.

IAOPA - International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations

Här finns all information om AOPA´s internationella verksamhet samt kontaktinformation till världens alla AOPA-organisationer.