Vår vision är att allmänflyget står för miljövänliga, effektiva transporter i samhällets tjänst.

SE HUR DET BÖRJADE PÅ 60-TALET

För att detta ska vara möjligt krävs det fler piloter och flygplatser fördelat över hela landet.
Genom anpassad reglering av underhåll och låga certifikatkostnader får vi fler och bättre utbildade piloter. Vi har sett under många år att flygplatser trängs ut och läggs ner. Som ett resultat har antalet piloter konstant minskat och det har påverkat många samhällstjänster såsom miljöövervakning av sjötrafik och spaningar efter skogsbränder. Regler och bestämmelser måste främja allmänflyget och vara rimliga samt kostnadseffektiva.  Säkerheten måste självklart vara prioriterad och dra nytta av utvecklingen inom bland annat satellitteknik.

Allmänflyget består av allt flyg förutom det kommersiella trafikflyget.

AOPA Sweden

AOPA Sweden är en ideell och politiskt obunden organisation för piloter och flygplansägare. Vi verkar för våra medlemmars intressen genom att påverka beslutsfattare och lagstiftare gällande frågor inom säkerhet, regelverk och flygets popularitet. Vi formar, uttrycker och framför viktiga positioner för att främja allmänflygets säkerhet och användbarhet. Genom att bevaka remisser och uppvakta politiker har vi stora möjligheter att påverka.  

Vår finansiering sker via medlemsavgifter och donationer från våra medlemmar. Vi arbetar för nationella och internationella förbättringar och mot onödiga, krångliga och fördyrande bestämmelser som påverkar allmänflyget. Vi bevakar remisser och uppvaktar politiker. 

Över gränserna samarbetar vi med andra AOPA-organisationer inom EU såväl som internationellt. Vi är remissinstans till Transportstyrelsen, departement och EU´s flygsäkerhetsråd, EASA.

SE HUR DET BÖRJADE PÅ 60-TALET

AOPA Sweden har sitt ursprung från SPAF, Svenska Privat och Affärsflygföreningen, sedermera Svenska Allmänflygföreningen, startade redan 1962. Strax före hade AOPA bildats i USA vilket inspirerade och banade vägen för den svenska organisationen.