Antal flygplatser

Tillgången till flygplatser för allmänflyget har drastiskt minskat. Som ett resultat av färre antal flygplatser har bränsleförsörjningen i framförallt norra delarna av Sverige också minskat. Det påverkar skolflygning, service och  brandflyg negativt. Detta har därför varit ett av de prioriterade målen de senaste åren för att försöka övertyga staten och kommunerna vikten av att det finns flygplatser i hela landet. Vi har uppvaktat tjänstemän och politiker samt skrivit ett antal propåer för att få till en ändring. Mycket arbete kvarstår. 

Underhållsregler

Reglerna om underhåll av planen har varit alltför omfattande och kostsamma för allmänflyget eftersom myndigheterna ansett att underhåll av stora och små plan ska följa samma regelsystem. EASA har nu ändrat på detta efter att AOPA påtalat konsekvenserna och orimligheten. EASA har fastställt Light Part M som avsevärt förenklar underhållet för mindre plan och därmed reducerar kostnaderna markant jämfört med det första utkastet. Här har AOPA bidragit avsevärt till resultatet tack vare insatsen från vår representant Niklas Larsson som deltagit i den grupp som arbetat fram Light Part M. Vi fortsätter att bevaka frågan.


IMG_3904

Antal Piloter

Antal piloter har minskat de senaste åren, mycket beroende på fördyringar men även på grund av den försämrade tillgången på flygplatser. Flyget spelar en viktig roll för samhällets utveckling avseende transporter, kommunikation, insatser vid kriser, framtida försörjning av piloter till det kommersiella flyget och liknande. Områden som drabbas vid pilotbrist är skolflyget, brandflyget, ambulansflyget och tjänsteflyget som alla har en viktig roll i samhällsutvecklingen. AOPA verkar därför för att förbättra och förenkla möjligheterna att utbilda sig till och fortsätta verka som pilot. I det avseendet har AOPA bidragit till att förenkla certifikatreglerna för flygplan enligt Annex II.

Underhållsregler

Reglerna om underhåll av planen har varit alltför omfattande och kostsamma för allmänflyget eftersom myndigheterna ansett att underhåll av stora och småplan ska följa samma regelsystem. EASA har nu ändrat på detta efter att AOPA påtalat konsekvenserna och orimligheten. EASA har fastställt Light Part M som avsevärt förenklar underhållet för mindra plan och därmed reducerar kostnaderna markant jämfört med det första utkastet. Här har AOPA bidragit avsevärt till resultatet tack vare insatsen från vår representant Niklas Larsson som deltagit i den grupp som arbetat fram Light Part M. Vi fortsätter att bevaka frågan.